Meer nieuws

Hulp bij het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting

ZorgSaam Twenterand biedt ook in 2019 hulp aan 65-plussers in Twenterand bij het invullen van de formulieren voor de Inkomstenbelasting 2018. ZorgSaam Twenterand schakelt hiervoor geschoolde belastingconsulten in.

Zij vullen belastingformulieren in voor 65-plussers die een AOW-uitkering hebben, eventueel aangevuld met een klein pensioen; een eenvoudige aangifte dus. Zij controleren ook of u in aanmerking komt voor toeslagen.

Ook al geeft de belastingdienst aan dat u misschien geen aangifte hoeft te doen, wij adviseren u toch uw aangifte na te laten kijken. De belastingdienst kent uw aftrekposten niet! Krijgt u geen geld terug dan zijn aan die check geen kosten verbonden.

Kosten voor het invullen zijn € 22,50, contant te voldoen aan de belastingconsulent. Aan het invullen van een tweede aangifte binnen een fiscale eenheid (echtpaar, geregistreerd partnerschap) zijn geen extra kosten verbonden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met één van de Zorginformatie●punten in de gemeente Twenterand.

   

- Hebt u op 1 januari 2019 in box 3 meer vermogen (bestaat vaak alleen uit spaargeld) dan € 30.600  per persoon, dan hebt u voor het hele jaar 2019 geen recht op huurtoeslag. Is dat het geval, dan is het verstandig de huurtoeslag per 1 januari 2019 stop te (laten) zetten om terugbetalen te voorkomen. Iedere andere medebewoner mag overigens ook niet meer dan genoemd bedrag aan vermogen bezitten.

- Hebt u in 2018 via PMA een zorgverzekering bij Menzis, dan kunt u nog tot 1 oktober 2019 digitaal de unieke PMA-bonus van €33 (op jaarbasis) per verzekerde aanvragen via www.pmabonus.nl .

Meer nieuws