Over ons

Helpende Handen is een initiatief van ZorgSaam Twenterand, een brede welzijnsorganisatie voor inwoners van de gemeente Twenterand.

Los van het feit dat om hulp vragen moeilijk is, heeft niet iedereen deze hulp voor handen. Daarnaast weten veel mensen niet hoe ze deze hulp kunnen vinden, hoe ze deze ‘helpende handen’ kunnen inzetten en wat het aanbod is.

Inwoners, mantelzorgers maar ook zorgaanbieders hebben aangegeven behoefte te hebben aan één centraal punt waar men met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kan. Eén centraal punt dat tegelijkertijd een actueel overzicht heeft op het gebied van activiteiten, voorzieningen, ondersteuning en zorg. Vanuit dit zelfde punt moet er ondersteuning worden geboden om samen met mensen op zoek te gaan naar een passende (welzijns)voorziening. 

ZorgSaam Twenterand wil dit centrale punt, de ‘helpende hand’, zijn. Dit doet zij op verschillende manieren. Ze is initiatiefnemer en beheerder van de webservice 'Helpende Handen' en biedt daarnaast ondersteuning vanuit de Zorginformatie●punten. Hier kan men terecht voor allerlei vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Samen met de inwoner kijkt zij naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Zij inventariseert samen met de inwoner de vraag en geeft advies. Waar nodig verwijst zij door naar een passende oplossing. Elk dorp heeft zijn eigen loket waar men met vragen terecht kan. 

Wanneer men niet in staat is naar het loket te komen of wanneer de vraag met betrekking tot welzijn en zorg divers is, kan men gebruik maken van de welzijnsconsulent, een gratis service vanuit ZorgSaam Twenterand.

Helpende Handen

Helpende Handen geeft overzicht in wat Twenterand te bieden heeft op het gebied van activiteiten, voorzieningen, ondersteuning en zorg. Daarnaast kan er op individueel niveau hulp worden geboden. 

Heeft u een helpende hand nodig voor de maaltijd? Dan kunt u hier de vraag stellen of iemand uit de buurt u kan helpen. Daarnaast vindt hier de (maaltijd)voorzieningen in Twenterand of de daaraan gerelateerde activiteiten, denk aan bijvoorbeeld aan het samen eten. In het helpende handen overzicht presenteren vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsaanbieders en ondernemers hun ondersteunende diensten.

Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Neem dan contact op met onze Zorginformatie●punten, zij helpen u verder. Telefoon 0546-  481 460 of mail.

Heeft u vragen over vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met ons Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand. Telefoon 0546 - 481 458 of mail.

Altijd actueel
ZorgSaam Twenterand heeft het streven dit overzicht actueel te houden en uit te breiden daar waar vraag naar is. ZorgSaam Twenterand heeft dit overzicht gecreëerd en is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens.

Indien u aanvullingen heeft of wijzigingen wilt doorgeven stellen we dit zeer op prijs. U kunt dit melden via ons mailadres.

Laatst bijgewerkt: 3 geleden